Aanpak

‘Ons’ soort trajecten vragen om een helder plan van aanpak. Daarvoor hanteren wij enkele stappen uit ons diagnosemodel, zodat elk project vlekkeloos verloopt.

 1. Inventarisatie
  PrintScan inventariseert uw vraag, groot of klein, en brengt uw huidige situatie in kaart.
 1. Uitwerking naar oplossingen
  Uiteraard zijn er meerdere oplossingen voor uw vraag, maar wij zijn altijd op zoek naar de beste. Alle mogelijke oplossingen worden op een rij gezet om een totaalbeeld te creëren van de mogelijkheden.
 1. Advies en oplossingsrichting
  In een adviesplan geven wij aan wat voor uw situatie de beste oplossing is.
 1. Plan van aanpak
  Een uitgebreid plan van aanpak volgt waarin niet alleen de aandacht ligt op de aankoop van de producten en de implementatie, maar ook projectmanagement en logistiek maken hier deel van uit. Niets wordt aan het toeval overgelaten.
 1. Onderhandelingen met de leverancier
  Uw situatie is geïnventariseerd en het plan van aanpak is helder. De onderhandelingen met de leveranciers worden gestart om tot de beste condities en flexibiliteit te komen.
 1. Contractuitwerking
  Om uw organisatie voor de komende jaren te verzekeren van een goede leverancier, worden de contracten uitgewerkt. Alle overeengekomen punten worden helder en concreet vastgelegd in de nieuwe overeenkomst. Zo weten u en de leverancier precies wat u de aankomende contractperiode van elkaar mag verwachten.
 1. Implementatie
  De uiteindelijke implementatie is het moment waar naartoe gewerkt wordt en dient voor uw medewerkers duidelijk en snel te verlopen. Accuraat handelen is van belang om de juiste machine op de juiste plaats te krijgen.
 1. Evaluatie
  Van elke traject kan geleerd worden en worden de zaken voor de toekomst doorgesproken. Hoe gaan uw eindverantwoordelijken om met de nieuwe situatie? Hoe onderhoudt u het contract met uw leverancier? Heldere uitgangspunten voor u, uw medewerkers en uw leverancier worden bepaald.