Catalpa

“Na een reeds gelopen RFP hebben we PrintScan de beoordeling laten uitvoeren. Wat bleek ? De uitvraag was niet transparant en inhoudelijk voor verbetering vatbaar. Het project is in een zeer korte tijd professioneel opgepakt en er is een resultaat behaalt wat vooraf onmogelijk leek. Er zijn meer dan 400 locaties die nu allemaal meeprofiteren van het behaalde succes ”