Rijn IJssel

“Rijn IJssel heeft met behulp van de expertise van PrintScan een succesvol Europese Aanbestedingstraject doorlopen. PrintScan heeft eerst een rapport geschreven waarin is geadviseerd een nieuwe richting in te slaan. Dit advies is overgenomen en vertaald in een Europees Aanbestedingsdocument. De uitslag is een succes op alle fronten”