Spaarne Ziekenhuis

“Met meer dan 400 printers van veel verschillende typen is het beheer kostbaar en tijdrovend. PrintScan heeft met haar kennis een voor ons nieuw concept uitgerold. Na een uitgebreide inventarisatie van de hoofdlocatie en de buitenpoli’s is er een nieuw plan opgesteld. Dit samen met een inventarisatie van de huidige kosten is de businesscase opgemaakt. De directie was snel overtuigd en een RFP traject is snel door PrintScan opgezet en doorlopen. Met scannen naar uitzonderlijke pakketten zoals het ziekenhuis informatiesysteem Epic en andere functionele wensen en eisen is rekening gehouden. We zijn weer future proof!