Afdrukbeleid & MVO

Wij helpen bij:

  • Het opstellen van het afdrukbeleid
  • Verandermanagement
  • Het faciliteren van ‘het nieuwe werken’
  • Co2 neutraal afdrukken

Om de veranderprocessen naar de nieuwe situatie goed te laten verlopen stelt PrintScan een afdrukbeleid op voor de medewerkers waarin de meest essentiële informatie staat opgenomen. Door vernieuwde inzichten en implementatie kunnen er zaken veranderen voor uw werknemers. Deze wijzigingen moeten in kaart gebracht worden.

Wellicht zal de nieuwe situatie ertoe leiden dat de ene werknemer een stap extra moet zetten naar de printer en de andere een stap minder. Zaken om in kaart te brengen dat beide binnen de gestelde normen vallen volgens de ARBO.

Van nature staan mensen negatief tegenover veranderingen. Het is dan belangrijk om te weten of in te schatten hoe uw werknemers gaan reageren op de veranderprocessen, en hoe deze veranderingen zonder teveel weerstand worden geïntroduceerd. PrintScan helpt u hierbij.

MVO

MVO staat steeds meer centraal. Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen is inmiddels zo verankerd in de waarden van elke organisatie dat deze niet over het hoofd gezien mogen worden. In de keuze van product en leverancier moet MVO ook in kaart worden gebracht voor de nieuwe gewenste situatie. De invloed van de huidige omgeving en de mogelijke verandering naar een nieuwe situatie hebben direct invloed op het samenhangende afdrukbeleid. Het reduceren van papier- en stroomverbruik en het faciliteren van ‘het nieuwe werken’ leveren een concrete positieve bijdrage op voor het milieu en de samenleving.

Laat ons de mogelijkheden voor uw organisatie inventariseren en met een plan van aanpak komen. Co2 neutraal afdrukken kan ook voor uw organisatie, en is misschien wel dichterbij dan u denkt !