Pro-actief contractbeheer

Wij zorgen voor:

  • Onafhankelijk contractbeheer
  • Borging van de gemaakte afspraken tijdens de looptijd van het contract
  • Proactieve benadering
  • Het behartigen van uw belangen

U heeft een optimaal contract afgesloten met de juiste condities. Echter, hoe kunt u dit waarborgen voor de toekomst? Uw organisatie blijft in beweging en afdelingen, locaties, behoeften en verantwoordelijke medewerkers veranderen continu.

PrintScan kan uw contract proactief managen en is in staat uw afdrukpark te monitoren. Ervaring leert dat gemaakte afspraken en afgesloten contracten gedurende de looptijd veelal slecht beheerd worden. Gebrek aan interne capaciteit, specifieke kennis en verschuivingen in verantwoordelijkheden liggen hier veelal aan ten grondslag.

Afhankelijk van de behoefte is PrintScan in staat het contractbeheer met bijhorende servicelevels uit handen te nemen. Er wordt continu beoordeeld of u optimaal gebruik maakt van de aanwezige machines en afgesproken servicelevels worden nagekomen door uw leverancier. Op basis hiervan kan bijtijds de situatie opnieuw aangepast en geoptimaliseerd worden. Uw investering blijft zo maximaal gewaarborgd en u blijft gegarandeerd van de best mogelijke condities.

Waarom bij PrintScan beleggen?

Leveranciers zoeken steeds naar nieuwe alternatieve mogelijkheden om aanvullende diensten aan te bieden. Termen als MPS en MDS zijn dan ook populair waarmee zij u als klant willen ‘ontzorgen’ en bovenstaande onderdelen worden dan ook door hen aangeboden. Het verschil is echter dat PrintScan de contracten onafhankelijk beheerd en de resultaten objectief monitort. Een groot verschil aangezien PrintScan in uw belang handelt en niet in het belang van de leverancier.