Projectmanagement & implementatie

PrintScan is in staat om het projectmanagement en de uiteindelijke implementatie uit handen te nemen. Volledige herziening van het machinepark brengt veranderingen met zich mee en heeft een zekere invloed op de manier van werken.

Om een uitrol vlekkeloos te laten verlopen zullen afspraken gemaakt moeten worden met medewerkers en uiteindelijke eindverantwoordelijken en wordt planning nauwlettend in de gaten gehouden.
Enkele onderdelen die vallen onder projectmanagement en implementatie:

  • Opzet communicatieplan
  • Verwachtingsmanagement
  • Delen van de vernieuwde visie
  • Afstemmen planning
  • Risico’s signaleren
  • ….en meer