Spaarne Ziekenhuis

“Met meer dan vierhonderd printers van veel verschillende typen is het beheer bij ons kostbaar en tijdrovend. PrintScan heeft met voor ons een nieuw concept uitgewerkt en na een uitgebreide inventarisatie van de hoofdlocatie en de buitenpoli’s is er een nieuw plan opgesteld. Samen met een inventarisatie van de huidige kosten is de businesscase opgemaakt. Onze directie was snel overtuigd en het offerte-traject is vervolgens snel door PrintScan opgezet en doorlopen. Ze hebben daarbij rekening gehouden met scannen naar uitzonderlijke pakketten zoals het ziekenhuisinformatiesysteem Epic en andere functionele wensen en eisen. We zijn weer helemaal future proof!”