Onderhandse aanbestedingen

Een onderhandse aanbesteding kan sneller doorlopen worden dan een Europese aanbesteding. We kijken dan of de opdracht onder de aanbestedingsgrens valt en of er enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteed wordt. Er is dan minder begeleiding nodig op juridisch en administratief gebied. We bewaken de snelheid van het project en maken een haalbare en SMART projectplanning. Na het bepalen van de doelstelling brengen we de behoefte van de betrokken stakeholders in kaart. Daarna volgt onder andere het opstellen van het projectplan, het PVE, de leveranciersselectie, het beantwoorden van vragen, de offerte beoordeling en leveranciersselectie. Samen met de klant bepalen we waar ondersteuning nodig is en maken we in het begin van het traject duidelijke afspraken over het op te leveren projectresultaat. Wij geven een deskundig advies van inventarisatie tot implementatie, doordat we al meer dan 25 jaar ervaring hebben, specifiek in de printing markt. Dit zijn dagelijkse onderwerpen voor PrintScan, waarbij we altijd up to date zijn. Dit resulteert in een vakkundig en toekomstbestendig advies.