Timing

“PrintScan heeft ons geholpen bij het totale inkooptraject. De multifunctionals in de uitzendbureaus zijn een kritisch onderdeel van het verloningsproces. Doordat we pas kunnen verlonen als alle gegevens geverifieerd zijn via een ID-check, een proces dat verloopt via een scanproces met mfp en intelligente software, is het van groot belang dat we dit proces goed en stabiel hebben ingericht, ondersteund met de juiste SLA’s.”